Wichteg Renconter fir eis Hären

Wichteg Renconter fir eis Hären

Dese Samschde spillt eis 1. Härenekipp ab 14h00 zu Ettelbréck géint Contern. An dëser Renconter gi ganz wichteg Punkte fir den Opstig - dat erklärtent Ziil vun eiser Ekipp - verdeelt!
 
Dofir kommt eis Jongen, Dario, Victor, Loris, Rick, Gaël, Milli a Chris, ënnerstëtzen.
 
Ab 18h00 wäert och de Grill brenne fir déi déi wärend den entscheedenden Dubbelen ee klengen Honger kréien ;-)